La clau de la felicitat

Abans

Els Col·legis d’Agents API de Catalunya van voler crear una nova campanya unificada i en to positiu que reflectís la satisfacció del client després de contractar els seus serveis.

Després

Vam adonar-nos que existeixen dos ítems comuns i compartits en qualsevol operació immobiliària. D’una banda, l’emoció que neix, sigui al vendre o comprar, és comú i compartida per tots els qui hi intervenen: La felicitat.

D’altra banda, i des de la perspectiva del que és tangible, l’element bàsic, decisiu i fonamental del món immobiliari, que permet accedir al motiu d’aquesta sensació de felicitat, és la clau, literalment.

Sorprenentment i quasi de manera màgica, ambdós conceptes casen a la perfecció donant pas a la proposta guanyadora.

Reprodueix vídeo

LANDING PAGE

Vam crear una pàgina web que serveix de pista d’aterratge per al públic i els condueix cap al portal principal de la marca. Dissenyada a mida amb WordPress, aquesta pàgina explica de forma concisa i dinàmica tota la campanya i el concepte creatiu.