Generation kWh

Abans

SomEnergia volia impulsar una plataforma de creació d’energia verda a través de l’autoproducció compartida d’energia, és a dir, “junts generarem els nostres propis kWh”.
L’encàrrec era crear el naming, la imatge corporativa i la pàgina web per aquest nou projecte.

Volien que el naming fos universal, que es pogués llegir i entendre en diversos idiomes (català, castellà, anglès, euskera…).

Després

Vam crear un joc de paraules unint dos conceptes que defineixen el projecte clarament:

  • Generació de kWh a través d’energies renovables.
  • Generació entesa com a col·lectiu de persones que impulsen aquests projectes sostenibles

És més que un naming, és un discurs de marca en què un grup de persones comparteixen uns mateixos valors.
Així creem un bon storytelling, aquí l’èxit:

Som una generació de 4.486 persones que hem aportat 4.393.100€ per produir anualment 7.468.270 kWh d’energia.

El web es va actualitzant a mida que la generació de gent i kWh va augmentant.