El tiempo pasa

Campanya de healthcare per a tot Espanya en què el client ens demanava una creativitat basada plenament en l’envàs del producte, que s’havia de veure en tot moment, i que al mateix temps reflectís les seves propietats de salut.