Animal Sapiens

ABANS

D’una banda hi havia “Vetxarxa” (Girona) i, de l’altra,
hi havia “Que Bestia” (St. Adrià del Besós).

El nostre client volia unificar els dos negocis en un únic concepte. El repte creatiu estava servit: L’objectiu era trobar un únic concepte que definís les dues essències de “Vetxarxa” (Girona) i “Que Bestia” (St. Adrià del Besós) de manera equitativa.

DESPRÉS

Per un costat, tenim la branca veterinària que coneix i estudia les necessitats i els bons hàbits per al benestar animal. De l’altre, tenim la branca comercial que proporciona i proveeix d’articles d’alta qualitat per als animals de companyia. El factor en comú és el coneixement animal, saber com es comporten, saber què volen i oferir l’article o servei adient.

PROCÉS
CREATIU

Animal: El protagonista, la raó de ser i la inspiració del nostre client. Per això treballen a partir dels seus sentiments i necessitats

Sapiens: Professionals del sector, veterinaris que volen oferir els seus coneixements a través d’un assessorament de màxima qualitat.

Per tot això, ells saben com pensen els animals, d’aquí neix l’eslògan: “Sabem com pensen”

Així va néixer la idea “Animal Sapiens, Sabem com pensen”

BRANDING

El disseny de la identitat visual promou i adapta la imatge corporativa als seus productes i serveis, així com a la seva infraestructura i a tots els articles corporatius relacionats (vinils, bosses, flyers, etc.).

L’objectiu del branding és vincular nova identitat visual, els valors i la seva personalitat a la marca.