Mostra d’Espectacles de Butxaca

Peça gràfica per informar de la IIª Mostra d’espectacles de butxaca, obres teatrals en petit format representades a les biblioteques.

Client: Diputació de Girona
Projecte: 2a Mostra d’Espectacles de Butxaca